Filtry

Obor
Typ Záznam z přednášky
Filtrovat

Nejnovější příspěvky

Záznam z přednášky
DERMATOLOGIE
Melanom.png

Nejnovější informace o léčbě maligního melanomu

Záznam z přednášky

Aktuality z lokálních kongresů. Odborná garance: Prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., MUDr. Marek Pásek

2. 1. 2023
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
Uvodni foto_Bone Academy.png

Gynekologové a praktičtí lékaři na pomoc v péči o pacienty s osteoporózou

Záznam z přednášky

U příležitosti Světového dne osteoporózy, který připadá na 20. října, uspořádala Společnost pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SMOS ČLS JEP) ve spolupráci se společností Amgen již tradiční seminář Bone Academy 2022.

15. 12. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Forenzní otázky v gynekologii a porodnictví

Záznam z přednášky

Speciál z přednášek prof. MUDr. Marka Lubuškého, Ph.D., MHA, prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc. a prof. MUDr. Miloše Mlynčeka, CSc.

26. 9. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
.png

Screening karcinomu cervixu v klinických doporučených postupech

Záznam z přednášky

Zpráva z přednášky MUDr. Radovana Turyny, PhD. A MUDr. Vladimíra Dvořáka, Ph.D.

26. 9. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Zaostřeno na endometriózu

Záznam z přednášky

Speciál z přednášek doc. MUDr. Roberta Hudečka, prof. Svena Beckera, Ph.D. a MUDr. Silivie Zambové, Ph.D.

26. 9. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Karcinom endometria – od ambulantní diagnostiky po revoluci v operační léčbě a stagingu

Záznam z přednášky

Speciál z přednášek MUDr. Petra Kaščáka, MUDr. Petry Vinklerové, MUDr. Františka Weidenthalera a MUDr. Lubomíra Mikuláška

26. 9. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Očkování proti HPV – přínosy u dospělých žen potvrzují studie i praxe

Záznam z přednášky

„Údaje z klinických studií i zkušenosti z reálné praxe ukazují, že karcinom děložního hrdla je prevencí odvratitelné onemocnění. Hlavní překážku, aby se tento nádor asociovaný s infekcí HPV stal i v České republice onemocněním raritním, představuje část populace, která nevyužívá možností primární ani sekundární prevence a věří tomu, že ji vždycky nějak zachráníme,“ konstatoval na 71. doškolovacím semináři SSG ČR v Mikulově předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., vedoucí lékař Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně.

6. 5. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Výhody lokální terapie v období čekání na kontrolní cytologický stěr

Záznam z přednášky

Zejména tomu, jak u žen s abnormálními cytologickými změnami, které jsou za 3–6 měsíců indikovány ke kontrolnímu vyšetření, podpořit fyziologickou regresi nálezu a clearance HPV pomocí vaginálních zdravotnických prostředků s prokázanou účinností, se na 71. doškolovacím semináři SSG ČR v Mikulově věnoval MUDr. Vladimír Dvořák ml. z Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně.

6. 5. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Současný pohled na léčbu děložních myomů

Záznam z přednášky

Jak v klinické praxi přistupovat k chirurgické a konzervativní terapii pacientek s děložními myomy, především těch v reprodukčním věku, a to i s ohledem na nově dostupnou možnost perorálního podávání kombinace relugolixu s estradiolem a norethisteron acetátem? Na toto téma bylo v programu 13. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP zaměřeno satelitní sympozium společnosti Gedeon Richter, na kterém přednášeli doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., a prof. MUDr. Michal Mára, CSc.

21. 3. 2022
Pyramida 2021
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Těhotné a covid-19

Záznam z přednášky

Z prezentace doc. MUDr. Ondřeje Šimetky, Ph.D., MBA , která zazněla na webináři PERINATOLOGIE V ROCE 2020, kterou uspořádala Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP.

21. 6. 2021
Perinatologie v roce 2020
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Inovace komplexní péče o těhotnou ženu v ČR – krátce, stručně, aktuálně

Záznam z přednášky

Z prezentace prof. MUDr. Marka Ľubuškého, Ph.D., MHA, která zazněla na webináři PERINATOLOGIE V ROCE 2020, kterou uspořádala Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP.

18. 6. 2021
Perinatologie v roce 2020
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Výsledky perinatální péče v ČR za uplynulý rok

Záznam z přednášky

Z prezentace MUDr. Petra Velebila, CSc., která zazněla na webináři PERINATOLOGIE V ROCE 2020, kterou uspořádala Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP.

17. 6. 2021
Perinatologie v roce 2020

Získejte maximum.
Prémiový obsah a bonusy
pro praxi