Praktické informace pro lékaře ONLINE Vše na jednom místě

Praktické informace
pro lékaře
Katalog produktů
a firem
Vše na jednom
místě online
Přeskočit

Aktuálně

Rychlý přehled o aktuálním dění

Tipy

Doporučení, autorské články, přehledy a další praktické informace

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Očkování proti HPV – přínosy u dospělých žen potvrzují studie i praxe

Záznam z přednášky

„Údaje z klinických studií i zkušenosti z reálné praxe ukazují, že karcinom děložního hrdla je prevencí odvratitelné onemocnění. Hlavní překážku, aby se tento nádor asociovaný s infekcí HPV stal i v České republice onemocněním raritním, představuje část populace, která nevyužívá možností primární ani sekundární prevence a věří tomu, že ji vždycky nějak zachráníme,“ konstatoval na 71. doškolovacím semináři SSG ČR v Mikulově předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., vedoucí lékař Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně.

6. 5. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Výhody lokální terapie v období čekání na kontrolní cytologický stěr

Záznam z přednášky

Zejména tomu, jak u žen s abnormálními cytologickými změnami, které jsou za 3–6 měsíců indikovány ke kontrolnímu vyšetření, podpořit fyziologickou regresi nálezu a clearance HPV pomocí vaginálních zdravotnických prostředků s prokázanou účinností, se na 71. doškolovacím semináři SSG ČR v Mikulově věnoval MUDr. Vladimír Dvořák ml. z Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně.

6. 5. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
DP.png

Léčba děložních myomů

Doporučený postup

Doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

22. 3. 2022
Reprint z Gynekologie a porodnictví
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Současný pohled na léčbu děložních myomů

Záznam z přednášky

Jak v klinické praxi přistupovat k chirurgické a konzervativní terapii pacientek s děložními myomy, především těch v reprodukčním věku, a to i s ohledem na nově dostupnou možnost perorálního podávání kombinace relugolixu s estradiolem a norethisteron acetátem? Na toto téma bylo v programu 13. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP zaměřeno satelitní sympozium společnosti Gedeon Richter, na kterém přednášeli doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., a prof. MUDr. Michal Mára, CSc.

21. 3. 2022
Pyramida 2021

Získejte maximum.
Prémiový obsah a bonusy
pro praxi