Filtry

Obor
Typ
Filtrovat

Nejnovější příspěvky

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Sdělení As. MUDr. Radovana Vlka

Oznámení

Pozvánka na akci: Přečtěte si sdělení prezidenta kongresu za Českou republiku, tak jak vyšel v aktuálním čísle časopisu Gynekologie a porodnictví.

9. 5. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Očkování proti HPV – přínosy u dospělých žen potvrzují studie i praxe

Záznam z přednášky

„Údaje z klinických studií i zkušenosti z reálné praxe ukazují, že karcinom děložního hrdla je prevencí odvratitelné onemocnění. Hlavní překážku, aby se tento nádor asociovaný s infekcí HPV stal i v České republice onemocněním raritním, představuje část populace, která nevyužívá možností primární ani sekundární prevence a věří tomu, že ji vždycky nějak zachráníme,“ konstatoval na 71. doškolovacím semináři SSG ČR v Mikulově předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., vedoucí lékař Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně.

6. 5. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Výhody lokální terapie v období čekání na kontrolní cytologický stěr

Záznam z přednášky

Zejména tomu, jak u žen s abnormálními cytologickými změnami, které jsou za 3–6 měsíců indikovány ke kontrolnímu vyšetření, podpořit fyziologickou regresi nálezu a clearance HPV pomocí vaginálních zdravotnických prostředků s prokázanou účinností, se na 71. doškolovacím semináři SSG ČR v Mikulově věnoval MUDr. Vladimír Dvořák ml. z Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně.

6. 5. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Paternalismus nebo profesionální partnerství v českém zdravotnictví aneb opravdu hra není složitá?

Komentář

Mgr. Petra Dostálová z Kanceláře veřejného ochránce práv se v článku zamýšlí nad povahou vztahu mezi lékařem a pacientem v současné době, poukazuje na úskalí pozůstatků paternalismu v českém zdravotnictví.

24. 3. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
DP.png

Léčba děložních myomů

Doporučený postup

Doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

22. 3. 2022
Reprint z Gynekologie a porodnictví
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Současný pohled na léčbu děložních myomů

Záznam z přednášky

Jak v klinické praxi přistupovat k chirurgické a konzervativní terapii pacientek s děložními myomy, především těch v reprodukčním věku, a to i s ohledem na nově dostupnou možnost perorálního podávání kombinace relugolixu s estradiolem a norethisteron acetátem? Na toto téma bylo v programu 13. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP zaměřeno satelitní sympozium společnosti Gedeon Richter, na kterém přednášeli doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., a prof. MUDr. Michal Mára, CSc.

21. 3. 2022
Pyramida 2021
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

MUDr. Radim Uzel, CSc. vzpomíná

Komentář

Vzpomínky bývalého vědeckého sekretáře Sexuologické společnosti ČLS JEP MUDr. Radima Uzla, CSc. zazněly v rámci semináře o reprodukčním zdraví, který se konal ve Velkých Pavlovicích ve dnech 20.–22. 10. 2021.

24. 2. 2022
Sexuologie, Vzpomínky
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Gardasil 9 má plnou úhradu

Oznámení

Od 1. 1. 2022 jsou pro kohortu 13letých dívek a chlapců plně hrazeny všechny 3 vakcíny proti HPV.

24. 2. 2022
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
DP.png

Diagnostika páru s poruchou plodnosti

Doporučený postup

Doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

11. 9. 2021
Asistovaná reprodukce, Reprint z Gynekologie a porodnictví
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

CHECK IN – Metodika VZP k zaevidování těhotné ženy do porodnice a následné předporodní ambulantní péče v porodnici

Metodika

Nová metodika platí od 1.7. pro klientky VZP a nejpozději od 1. 1. 2022 pro klientky všech zdravotních pojišťoven.

1. 7. 2021
VZP
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Těhotenství a covid-19

Přehled

Časopis GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ otiskl přehled aktuálních informací a návrh managementu onemocnění covid-19 v těhotenství, který zpracovala Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP, s komentářem prof. Mariana Kacerovského.

29. 6. 2021
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
DP.png

Doporučení pro implementaci HPV DNA testu do screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice

Doporučený postup

Doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

29. 6. 2021
Reprint z Gynekologie a porodnictví

Získejte maximum.
Prémiový obsah a bonusy
pro praxi