GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Těhotenství a covid-19

Časopis GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ otiskl přehled aktuálních informací a návrh managementu onemocnění covid-19 v těhotenství, který zpracovala Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP, s komentářem prof. Mariana Kacerovského.

29. 6. 2021

„Pandemie onemocnění covid-19 má, bohužel, výrazný dopad i na těhotné ženy. Poznatky o průběhu onemocnění covid-19 v těhotenství, důsledcích tohoto onemocnění pro těhotné ženy a jejich plod, a také o optimálním managementu covid-19 v těhotenství se dynamicky měnily a vyvíjely, tak jak celosvětově rostl počet těhotných žen exponovaných tomuto onemocnění.

Výbor Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGPS ČLS JEP) velmi intenzivně vnímal potřebu ambulantních a nemocničních specialistů zajišťujících péči o těhotné ženy mít dostupný přehledný a srozumitelný materiál sumarizující aktuální informace o optimálním managementu onemocnění covid-19 v těhotenství.

V březnu letošního roku proto výbor SPFM ČGPS ČLS JEP pověřil prof. MUDr. Antonína Pařízka, Ph.D., vypracováním návrhu managementu onemocnění covid-19 u těhotných žen, který bude vycházet zejména z doporučeného postupu Royal College of Obstetricians & Gynecologists. Dokumentu, který bude pravidelně aktualizován a bude dostupný na webových stránkách SPFM ČGPS ČLS JEP (www.perinatologie.eu).

Velmi jsem také přivítal možnost otisknout tento dokument v časopise Gynekologie a porodnictví, neboť touto cestou se dostane k nejširší skupině odborné veřejnosti.

Za celý výbor SPFM ČGPS ČLS JEP věřím a doufám, že tento dokument bude platným pomocníkem ambulantních a nemocničních specialistů v klinické praxi v této nesnadné době.“

Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. 

Předseda SPFM ČGPS ČLS JEP

Doporučený postup, tak jak byl otištěn v časopise Gynekologie a porodnictví, si můžete stáhnout zde.

Získejte maximum.
Prémiový obsah a bonusy
pro praxi