GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Sdělení As. MUDr. Radovana Vlka

Pozvánka na akci: Přečtěte si sdělení prezidenta kongresu za Českou republiku, tak jak vyšel v aktuálním čísle časopisu Gynekologie a porodnictví.

9. 5. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,
je mi opravdu velkou ctí vás přivítat na stránkách dalšího čísla časopisu Gynekologie a porodnictví. Uběhlo sotva pár měsíců od posledního společného kongresu SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP v Karlových Varech a už tu za pár týdnů máme setkání další. Po vskutku temných dobách covidových opatření spojených s nemožností se běžně setkávat s potěšením sleduji, jak se v letošním roce opět naplňuje náš kalendář množstvím odborných akcí. Jen za poslední měsíc jsem měl možnost zúčastnit se tří z nich a vždy byl sál plný účastníků lačných odborných informací i vzájemných neformálních setkání. Důkazem toho může být bohatá účast nejen na společenském večeru, ale i na přednáškách v brzkých dopoledních hodinách následujícího dne.

Letošní setkání lékařů a porodních asistentek v rámci společného kongresu připravili kolegyně a kolegové v Bratislavě, ve dnech 26.–29. května 2022. Odborný program zahrnující sdělení z jednotlivých subspecializací našeho oboru bude letos transformován do netradičních a zajímavých bloků, k nimž jistě patří operační léčba, forenzní otázky v gynekologii a porodnictví nebo novinky v oboru gynekologie a porodnictví. Nebude samozřejmě chybět ani sedm tematicky zcela odlišných workshopů. Setkání v Bratislavě bývá vždy spojeno s velkolepým společenským večerem podpořeným vstřícností hostitelů. Doufám, že nelehká situace v zemi našich ukrajinských sousedů, nebezpečně se blížící společenská a ekonomická recese v našem regionu i stav duševního rozpoložení nám umožní v klidu si užít všechny části naší konference. Važme si, prosím, možnosti osobního setkání, možnosti diskuse i možnosti veřejného vyjádření svých názorů a myšlenek. Osobně se na setkání s vámi všemi velmi těším.


As. MUDr. Radovan Vlk
prezident kongresu za Českou republiku

Získejte maximum.
Prémiový obsah a bonusy
pro praxi