GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Konsenzus pro řešení abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů

Doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

28. 6. 2021 Reprint z Gynekologie a porodnictví

Doporučený postup, tak jak byl otištěn v časopise Gynekologie a porodnictví, si můžete stáhnout zde.

Získejte maximum.
Prémiový obsah a bonusy
pro praxi