Vaginální gel (zdravotnický prostředek) na podporu spontánní remise a regrese po nejasných cervikálních stěrech (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP II-p, PAP III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID) nebo HPV indukovaných nebo p16/Ki-67 pozitivních cervikálních lézí nebo cervikálních erozí.

Exeltis Czech s.r.o.

Vše o produktu na jednom místě

Účinná látka

Terapeutické indikace

Získejte maximum.
Prémiový obsah a bonusy
pro praxi