GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

CHECK IN – Metodika VZP k zaevidování těhotné ženy do porodnice a následné předporodní ambulantní péče v porodnici

Nová metodika platí od 1.7. pro klientky VZP a nejpozději od 1. 1. 2022 pro klientky všech zdravotních pojišťoven.

1. 7. 2021 VZP

Organizace „Komplexní péče o těhotnou ženu“ je koncipována v rámci spolupráce registrujícího gynekologa, specializovaných zdravotnických pracovišť a porodnice a je v souladu s nově publikovanými doporučenými postupy České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) i aktuálně platnými úhradovými mechanismy.

V rámci organizace „Komplexní péče o těhotnou ženu“ v souvislosti se zavedením agregovaných plateb za ambulantní péči o těhotné v odbornosti 603 (gynekologie a porodnictví) byla nastavena registrujícímu poskytovateli agregovaná platba za zdravotní služby poskytované formou ambulantní péče těhotným pojištěnkám v rámci „Dispenzární prenatální péče“ až do 41. týdne těhotenství (tj. 40+6 gestačního stáří).

Současně by mělo být v rámci ambulantní prenatální péče provedeno v porodnici zaevidování těhotné ženy do porodnice, optimálně ve 36. – 37. týdnu (tj. 36+0 až 37+6 gestačního stáří), zhodnocení rizika a stanovení strategie ukončení těhotenství (Zaevidování těhotné ženy do porodnice a následná předporodní ambulantní péče v porodnici). Nejedná se však o předání těhotné ženy do porodnice, těhotná pojištěnka je i nadále v ambulantní péči u registrujícího gynekologa, který je povinen poskytovat „Dispenzární prenatální péči“ dle agregované platby stanovené za třetí trimestr těhotenství. 

Zaevidování těhotné ženy do porodnice a následná předporodní ambulantní péče v porodnici v rámci ambulantní péče bude hrazena agregovanou platbou. Registrující gynekolog odesílá optimálně ve 36.–37. týdnu těhotenství (tj. 36+0 až 37+6 gestačního stáří) těhotnou ženu do příslušné porodnice výhradně na základě dokladu 06.

V metodice najdete PARAMETRY AGREGOVANÉ PLATBY a instrukce k VYKAZOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Metodiku si můžete stáhnout zde.

Získejte maximum.
Prémiový obsah a bonusy
pro praxi