GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

PERINATOLOGIE V ROCE 2020 – webinář o aktuálních tématech v oboru

Činnost výboru, perinatologické výsledky, nové doporučené postupy a konsekvence onemocnění covid-19 a těhotenství – to vše bylo náplní webináře, který uspořádala Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP.

30. 6. 2021

Ani letos se s ohledem na přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situaci nemohla v polovině dubna uskutečnit tradiční konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGPS ČLS JEP), která byla po diskuzi přesunuta na nový termín, konkrétně na 7.–9. dubna 2022. Výbor SPFM ČGPS ČLS JEP však považoval za zcela zásadní informovat o novinkách, které se udály v loňském roce – zejména o perinatologických výsledcích, revizi doporučeného postupu „Dispenzární péče v těhotenství“ nebo o konsekvencích onemocnění covid‐19 v těhotenství –, proto se rozhodl 22. dubna 2021 uspořádat webinář „Perinatologie v roce 2020“.

Redakce časopisu GYNEKOLOGIE A PORODNÍCTVÍ zpracovala všechny přednášky,  které na webináři zazněly.

Všechny zpracované prezentace najdete v TIPECH pro praxi – kategorie PŘEDNÁŠKA

Činnost výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny v roce 2020

Z prezentace prof. MUDr. Mariana Kacerovského, Ph.D., předsedy výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) ČGPS ČLS JEP

Výsledky perinatální péče v ČR za uplynulý rok

Z prezentace MUDr. Petra Velebila, CSc., vedoucího Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze

Inovace komplexní péče o těhotnou ženu v ČR – krátce, stručně, aktuálně

Z prezentace prof. MUDr. Marka Ľubuškého, Ph.D., MHA, vedoucího lékaře Centra fetální medicíny Porodnicko‐gynekologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Těhotné a covid‐19

Z prezentace doc. MUDr. Ondřeje Šimetky, Ph.D., MBA, přednosty Gynekologicko‐porodnické kliniky LF OU a FN Ostrava

Získejte maximum.
Prémiový obsah a bonusy
pro praxi