GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

KRITICKÉ STAVY V PORODNICTVÍ

10. prosince 2022

4. 10. 2022

Konferenci pořádá:
• Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP
• Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
• Česká společnost porodních asistentek
• MCC Health Academy spol. s r.o.

Více informací najdete v kalendáři akcí

Získejte maximum.
Prémiový obsah a bonusy
pro praxi