GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Diagnostika páru s poruchou plodnosti

V čísle 3/2021 časopisu Gynekologie a porodnictví vyšel doporučený postup, který je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP.

11. 9. 2021

„Zahájení vyšetřování poruch plodnosti je indikováno u párů, u kterých nedošlo k otěhotnění po 12 měsících pravidelného nechráněného pohlavního styku. Během jednoho roku při snaze o koncepci otěhotní v průměru 85 % párů, diagnostika poruchy plodnosti se týká přibližně 15 % párů ve fertilním věku.

Časnější zahájení diagnostických postupů je vhodné s ohledem na věkem podmíněný pokles plodnosti u žen starších 35 let, dále má‐li jeden z partnerů rizikovou zdravotní anamnézu s ohledem na možnou poruchu plodnosti či při jiných rizikových situacích s ohledem na fertilitu – např. oligoamenoreu, podezření na (či prokázaný) tuboperitoneální faktor sterility, včetně endomet‐ riózy III.–IV. stupně, či podezření na (nebo prokázaná) snížená plodnost muže."

Celý doporučený postup si můžete stáhnout v TIPECH, kategorie Doporučené postupy.

Získejte maximum.
Prémiový obsah a bonusy
pro praxi